• Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử (Đề minh họa)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 145 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề tham khảo THPT QG 2020-Môn Lịch sử
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 154 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề+HDC môn Lịch sử(HK1: 2018 - 2019)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 315 lượt tải | 1 file đính kèm