Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tiến Phương Đông
Giáo viên Nguyễn Tiến Phương Đông
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Ngữ Văn
Email ntpdong@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách