Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kim Cương
Giáo viên Nguyễn Thị Kim Cương
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Ngữ Văn
Email ntkcuong@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách