Thông tin chi tiết:
Lê Thị Minh Thúy
Giáo Viên Lê Thị Minh Thúy
Ngày tháng năm sinh 05/08/1995
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ltmthuy@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội