Thông tin chi tiết:
Võ Văn Toàn
Chủ tịch CĐCS Võ Văn Toàn
Ngày tháng năm sinh 09/11/1983
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ
Thuộc về bộ phận Tổ Hóa học
Email vvtoan@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách