Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Kim Ngân
Giáo Viên Đặng Thị Kim Ngân
Ngày tháng năm sinh 24/05/1994
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Ngữ Văn
Địa chỉ
Điện thoại
Email dtkngan@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội