Thông tin chi tiết:
Võ Quốc Văn
Tổ trưởng chuyên môn Võ Quốc Văn
Ngày tháng năm sinh 01/11/1989
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Địa lí
Email vqvan@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách