Thông tin chi tiết:
Võ Minh Luân
Tổ phó chuyên môn Võ Minh Luân
Ngày tháng năm sinh 25/04/1985
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ TD - QPAN
Email vmluan@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội