Thông tin chi tiết:
Trương Ngọc Linh
Tổ trưởng Chuyên môn Trương Ngọc Linh
Ngày tháng năm sinh 03/05/1980
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Lý - KTCN
Email tnlinh@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách