Thông tin chi tiết:
Trịnh Văn Thuấn
Giáo viên Trịnh Văn Thuấn
Ngày tháng năm sinh 24/05/1967
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Sinh - KTNN
Email tvthuan@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách