Thông tin chi tiết:
Trịnh Thị Hồng Cẩm
Họ và tên Trịnh Thị Hồng Cẩm
Ngày tháng năm sinh 18/09/1981
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo Viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Tiếng Anh
Email tthcam@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách