Thông tin chi tiết:
Tô Bá Trung
Nhân viên Tô Bá Trung
Ngày tháng năm sinh 06/02/1967
Giới tính Nam
Trình độ ---
Thuộc về bộ phận Tổ Văn phòng
Email tbtrung@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Văn thư