Thông tin chi tiết:
Tạ Thị Thuỳ Trang
Tổ trưởng Văn phòng Tạ Thị Thuỳ Trang
Ngày tháng năm sinh 30/08/1987
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Văn phòng
Email ttttrang@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Điều hành hoạt động của tổ Văn phòng