Thông tin chi tiết:
Phạm Thu Cúc
Nhân viên Kế toán Phạm Thu Cúc
Ngày tháng năm sinh 29/10/1971
Giới tính Nữ
Trình độ Trung cấp
Thuộc về bộ phận Tổ Văn phòng
Email ptcuc@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách