Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Thuỳ Trang
Tổ phó chuyên môn Phạm Thị Thuỳ Trang
Ngày tháng năm sinh 02/04/1969
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Toán
Email ptttrang@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách