Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Yến Oanh
Nhân viên Y tế Nguyễn Thị Yến Oanh
Ngày tháng năm sinh 10/02/1992
Giới tính Nữ
Trình độ Trung cấp
Thuộc về bộ phận Tổ Văn phòng
Email ntyoanh@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách