Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Tuyết Nga
Giáo Viên Nguyễn Thị Tuyết Nga
Ngày tháng năm sinh 01/01/1989
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Địa lí
Email nttnga@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách