Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Liên
Giáo Viên Nguyễn Thị Thanh Liên
Ngày tháng năm sinh 02/03/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Lý - KTCN
Email nttlien@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách