Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Phảnh
Họ và tên Nguyễn Thị Phảnh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1981
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo Viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ GDCD
Email ntphanh@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách