Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Minh Thư
Phó chủ tịch-CĐCS, Tổ trưởng CM Nguyễn Thị Minh Thư
Ngày tháng năm sinh 22/12/1978
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ TD - QPAN
Email ntmthu@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách