Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kim Hoa
Giáo Viên Nguyễn Thị Kim Hoa
Ngày tháng năm sinh 24/07/1987
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Toán
Email ntkhoa@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách