Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Huỳnh Thanh
Họ và tên Nguyễn Thị Huỳnh Thanh
Ngày tháng năm sinh 26/03/1981
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ GDCD
Email nththanh@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách