Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Diễm
Giáo viên Nguyễn Thị Diễm
Ngày tháng năm sinh 01/01/1983
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sỹ
Thuộc về bộ phận Tổ Hóa học
Email ntdiem@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách