Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Diễm Trang
Tổ trưởng Chuyên môn Nguyễn Thị Diễm Trang
Ngày tháng năm sinh 25/10/1976
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Ngữ Văn
Email ntdtrang@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách