Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Dễ
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Thị Dễ
Ngày tháng năm sinh 01/01/1983
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Lịch sử
Email ntde@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách