Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Giáo viên Nguyễn Thị Bích Tuyền
Ngày tháng năm sinh 01/01/1987
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Lịch sử
Email ntbtuyen@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách