Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Trung
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Thanh Trung
Ngày tháng năm sinh 01/03/1985
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Tin học
Email trungnt@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách