Thông tin chi tiết:
Nguyễn Nhật Hoàng
Nhân viên Bảo vệ Nguyễn Nhật Hoàng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1982
Giới tính Nam
Trình độ ---
Thuộc về bộ phận Tổ Văn phòng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách