Thông tin chi tiết:
Nguyễn Nhật Hoàng
Nhân viên Bảo vệ Nguyễn Nhật Hoàng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Văn phòng
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội