Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoa
Giáo Viên Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoa
Ngày tháng năm sinh 11/09/1979
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Thạc sỹ
Thuộc về bộ phận Tổ Ngữ Văn
Địa chỉ
Điện thoại
Email nnqhoa@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội