Thông tin chi tiết:
Nguyễn Minh Sơn
Giáo viên Nguyễn Minh Sơn
Ngày tháng năm sinh 16/05/1965
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ TD - QPAN
Email nmson@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách