Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Kim Luyến
Giáo Viên Ngô Thị Kim Luyến
Ngày tháng năm sinh 20/05/1986
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Toán
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách