Thông tin chi tiết:
Lưu Thị Mỹ Dung
Giáo Viên Lưu Thị Mỹ Dung
Ngày tháng năm sinh 07/04/1983
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Hóa học
Email ltmdung@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách