Thông tin chi tiết:
Lê Thị Ngọc Lan
Tổ trưởng chuyên môn Lê Thị Ngọc Lan
Ngày tháng năm sinh 23/09/1977
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Hóa - Sinh - KTNN
Email ltnlan@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách