Thông tin chi tiết:
Lê Thị Kiều Diễm
Tổ phó chuyên môn Lê Thị Kiều Diễm
Ngày tháng năm sinh 07/06/1988
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Lý - KTCN
Email ltkdiem@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách