Thông tin chi tiết:
Lê Thị Huỳnh Hoa
Giáo Viên Lê Thị Huỳnh Hoa
Ngày tháng năm sinh 11/12/1987
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Lý - KTCN
Email lthhoa@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách