Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hồng Nương
Giáo viên Lê Thị Hồng Nương
Ngày tháng năm sinh 29/11/1987
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Ngữ Văn
Email lthnuong@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách