Thông tin chi tiết:
Lê Ngọc Thảo
Giáo Viên Lê Ngọc Thảo
Ngày tháng năm sinh 03/02/1985
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ TD - QPAN
Email lnthao@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách