Thông tin chi tiết:
Lê Minh Vĩnh
Giáo Viên Lê Minh Vĩnh
Ngày tháng năm sinh 18/02/1975
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Toán
Email lmvinh@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách