Thông tin chi tiết:
Lê Kim Phúc
Giáo Viên Lê Kim Phúc
Ngày tháng năm sinh 13/03/1982
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Sinh - KTNN
Email lkphuc@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách