Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thanh Triều
Giáo Viên Huỳnh Thanh Triều
Ngày tháng năm sinh 18/07/1962
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Sinh - KTNN
Email httrieu@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách