Thông tin chi tiết:
Phạm Văn Tính
Giáo Viên Phạm Văn Tính
Ngày tháng năm sinh 12/07/1995
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Ngữ Văn
Địa chỉ
Điện thoại
Email pvtinh@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội