Thông tin chi tiết:
Huỳnh Bá Diệp
Giáo Viên Huỳnh Bá Diệp
Ngày tháng năm sinh 01/01/1979
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Lịch sử
Email hbdiep@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách