Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Ly
Họ và tên Đặng Thị Ly
Ngày tháng năm sinh 01/01/1987
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo Viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Tin học
Email dtly@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách