Thông tin chi tiết:
Cao Thành Công
Giáo Viên Cao Thành Công
Ngày tháng năm sinh 20/03/1982
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Toán
Email ctcong@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách