Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Chủ
P. Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Chủ
Giới tính Nam
Điện thoại 0919.191.050 - 02773.648.234
Email ntchu@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Trách nhiệm:  
      - Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng và với cán bộ công chức Trường về công tác chuyên môn.
      - Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực chuyên môn
Phụ trách các tổ, bộ phận:
      - Tổ Ngữ Văn, tổ Tiếng Anh,tổ Sử - Địa - GDCD