Thông tin chi tiết:
Lê Tấn Phát
P. Hiệu trưởng Lê Tấn Phát
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0919.732.864 - 02773.648.234
Email ltphat@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Trách nhiệm:  

      - Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng và với Cán bộ công chức trường về hoạt động phong trào, CSVC.
      - Trực tiếp chỉ đạo các công việc liên quan đến nhiệm vụ được phân công. 
Phụ trách các tổ, bộ phận:
      - Tổ Toán - Tin, tổ TD-QPAN, tổ Lý - CN