• Trần Văn Tòng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918. 405.019 - 02773.648.855
  • Email:
   tvtong@laivung3.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trách nhiệm:  

         - Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của Trường trước Sở Giáo dục và Đào tạo, với chính quyền địa phương.
         - Chịu trách nhiệm với cán bộ công chức Trường, với Chi uỷ về sự phát triển của Trường theo các định hướng, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
         - Chịu trách nhiệm về xây dựng, kế hoạch phát triển Trường, phát triển cán bộ, và phát triển nguồn lực tài chính.
         - Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác: kế hoạch, phát triển nguồn lực-cán bộ, tài chánh, xây dựng cơ bản và hoạt động dịch vụ trong trường
   Phụ trách tổ bộ phận:
         - Tổ Văn phòng, tổ Hóa - Sinh - KTNN.
         - Trực tiếp chỉ đạo tổ Chủ nhiệm.

 • Nguyễn Thanh Chủ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0919.191.050 - 02773.648.234
  • Email:
   ntchu@laivung3.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trách nhiệm:  
         - Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng và với cán bộ công chức Trường về công tác chuyên môn.
         - Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực chuyên môn
   Phụ trách các tổ, bộ phận:
         - Tổ Ngữ Văn, tổ Tiếng Anh,tổ Sử - Địa - GDCD

 • Lê Tấn Phát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0919.732.864 - 02773.648.234
  • Email:
   ltphat@laivung3.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trách nhiệm:  

         - Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng và với Cán bộ công chức trường về hoạt động phong trào, CSVC.
         - Trực tiếp chỉ đạo các công việc liên quan đến nhiệm vụ được phân công. 
   Phụ trách các tổ, bộ phận:
         - Tổ Toán - Tin, tổ TD-QPAN, tổ Lý - CN

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 376
Hôm qua : 609
Tháng 11 : 14.111
Năm 2022 : 1.010.200