TTCÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆNCÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNGCÁC TRƯỜNG TCCN
1  - Đại học Công Nghệ TPHCM   - Cao  đẳng cơ điện Nam Bộ 
2   - Đại học Cần Thơ  
3   - Đại học Xây dựng Miền Tây  
4   - Đại học Tiền Giang  
5   - Đại học Trà Vinh  
6   - Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh  
7  - Đại học CNTT - TP. Hồ Chí Minh  
8   - Đại học KHTN - TP. Hồ Chí Minh  
9   - Đại học Ngân hàng - TP.Hồ Chí Minh  
10   - Đại học Nông lâm - TP. Hồ Chí Minh  
11   - Đại học SPKT- TP.Hồ Chí Minh  
12   - Đại học Sài Gòn  
13  - Đại học Công nghiệp TPHCM  
14   - Đại học Đồng Tháp