Thành tích các giải văn hóa, TNTH

* Năm học: 2015 - 2016

TTHọ tên/Tập thểLớpĐạt giải/Thành tíchNội dung
1Phạm Văn Ngoan       12A1Khuyến khíchMáy tính cầm tay (môn Toán)
2Nguyễn Hoàng Thái12A1Khuyến khíchMáy tính cầm tay (môn Lý)
3Trần Thị Như Ý12A1Khuyến khíchMáy tính cầm tay (môn Sinh)
4Đỗ Thị Hồng Nhung12A1BaThí nghiệm thực hành (môn Sinh)
5Trần Khoa Nam12A2BaHọc sinh giỏi văn hóa (môn Địa)
6Phạm Hoàng Tuấn12CB3BaHọc sinh giỏi văn hóa (môn Địa)
7Nguyễn Ngọc Yến Nhi12A2BaHọc sinh giỏi văn hóa (môn Địa)
8Nguyễn Hoàng Thái12A1BaHọc sinh giỏi văn hóa (môn Lý)
9Phạm Phước Tính12A1Khuyến khíchHọc sinh giỏi văn hóa (môn Lý)
10Trần Thị Như Ý12A1Khuyến khíchHọc sinh giỏi văn hóa (môn Hóa)
11Nguyễn Quốc Linh12A1Khuyến khíchHọc sinh giỏi văn hóa (môn Hóa)


* Năm học: 2016-2017

TTHọ tên/Tập thểLớpĐạt giải/Thành tíchNội dung
1Nguyễn Thanh Quí   12A2Khuyến khíchHọc sinh giỏi văn hóa (môn Địa)
2Lê Thị Yến Thanh12A1Khuyến khíchHọc sinh giỏi văn hóa (môn Lý)
3Nguyễn Phục Dược12A1Khuyến khíchHọc sinh giỏi văn hóa (môn Lý)
4Thái Ngọc Hân12A1Khuyến khíchHọc sinh giỏi văn hóa (môn Văn)
5Nguyễn Văn Kha12A1Khuyến khíchHọc sinh giỏi văn hóa (môn Hóa)
6Nguyễn Tú Hảo12CB1Khuyến khíchHọc sinh giỏi văn hóa (môn Hóa)
7Nguyễn Thị Bích Lan12A1BaHọc sinh giỏi văn hóa (môn tiếng Anh)


* Năm học: 2017 - 2018

TTHọ tên/Tập thểLớpĐạt giải/Thành tíchNội dung
1Đinh Thị Tú Quyên BaHọc sinh giỏi TNTH môn Sinh
2Huỳnh Thị Kim Ngân BaHọc sinh giỏi TNTH môn Sinh