• Đề thi TN THPT năm 2021 minh họa (Môn Lý)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 159 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem chi tiết File đính kèm
 • Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lý (Đề minh họa)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 263 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi thử THPT QG 2020 môn Lý (Trường THPT Lai Vung 3)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 339 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề tham khảo THPT QG 2020-Môn Vật lý
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 270 lượt tải | 1 file đính kèm