• Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lý (Đề minh họa)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 84 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề thi thử THPT QG 2020 môn Lý (Trường THPT Lai Vung 3)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề tham khảo THPT QG 2020-Môn Vật lý
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 94 lượt tải | 1 file đính kèm